Điều kiện học Văn bằng 2 Cao đẳng Vật lý trị liệu Bình Định năm 2018

Năm 2018, Cao đẳng Y Dược Bình Định áp dụng các điều kiện xét tuyển Văn bằng 2 Cao đẳng Vật lý trị liệu đơn giản, tạo cơ hội thuận lợi cho sinh viên theo học.